Bảng xếp hạng

Event Đại Tiệc sẽ có 2 BXH là: BXH trong ServerBXH Liên Server. Sau thời diễn ra đua TOP sự kiện, các thành viên trong Quân Đoàn sẽ nhận được phần thưởng ứng với hạng của Quân Đoàn.

• TOP 1 Cá Nhân và đạt ít nhất 200.000 điểm mỗi cụm ở đợt Đại Tiệc lần này sẽ nhận được phần thưởng là danh hiệu Đệ NhấtĐại Danh Tướng NGU CƠVũ khí danh tướng Cam-Hàm Quang Tỳ Bà (không có phần thưởng dành cho TOP 1 cá nhân dưới 200.000 điểm).
Quà thưởng của đua top Đại Tiệc trong Server

Quà thưởng của đua top Đại Tiệc Liên Server

*Lưu ý: Phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản nhân vật từ 2-3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.