Chiêu mộ Tướng Đỏ nhận ngay VIP 7

♦ Thời gian:
Thời gian diễn ra: từ 07:00 ngày 13/08 – 23:59 ngày 26/08
• Thời gian công bố kết quả: ngày 30/08
• Thời gian trao thưởng: để đảm bảo tính công bằng, phần thưởng sẽ được trao khi kết thúc sự kiện đua TOP Lực Chiến (sau 21:59 ngày 26/08)

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S1176

♦ Phần thưởng: VIP 7 dành cho Chúa công may mắn và 1 bộ POSM PHIÊN BẢN 2022 SIÊU XỊN bao gồm: 1 bộ bài Danh Tướng, 1 gối ôm Danh Tướng, 1 áo thun Danh Tướng.

♦ Chi tiết sự kiện:
• Chúa công chiêu mộ tướng ở icon Chiêu Mộ trong game (chiêu mộ Danh Tướng hoặc Danh Tướng x10).
• Nếu tài khoản chiêu mộ được Tướng Đỏ Triệu Vân đầu tiên thì sẽ được nhận thêm VIP 71 bộ POSM PHIÊN BẢN 2022 SIÊU XỊN.
Ví dụ: 07:05 ngày 13/08 chúa công A chiêu mộ được Tả Từ, 07:06 ngày 13/08 chúa công B chiêu mộ được Triệu Vân, 7:08 ngày 13/08 chúa công C chiêu mộ được Triệu Vân → Chúa công B sẽ đủ điều kiện nhận thưởng.
• Phần thưởng VIP 7 sẽ được gửi qua thư sau khi tổng kết chương trình và công bố kết quả.