Tích cực chiêu mộ thử vận VIP 5

♦ Thời gian:
Thời gian diễn ra: từ 07:00 ngày 13/08 – 23:59 ngày 19/08
• Thời gian đề xuất livestream công bố kết quả: ngày 29/08
• Thời gian trao thưởng: ngày 30/08

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S1176

♦ Phần thưởng: VIP 5 dành cho Chúa công may mắn. Nếu Chúa công đã nhận được VIP 7 ở sự kiện Chiêu Mộ Tướng Đỏ, lượng EXP VIP tương đương VIP 5 sẽ được cộng dồn cho Chúa công.

♦ Chi tiết sự kiện:
• Chúa công chiêu mộ danh tướng x10 ở icon Triệu Hồi → Kho thẻ Cao Cấp trong game (lưu ý chỉ tính Chiêu Mộ x10).

 

• Chỉ cần Chúa công thực hiện 10 lần Chiêu Mộ x10 (tức tổng 100 lần Chiêu Mộ) sẽ đạt điều kiện tham gia quay thưởng, khi kết thúc sự kiện, BQT sẽ tổng hợp lại danh sách các Chúa công đạt điều kiện để tiến hành livestream quay thưởng trên Fanpage. Chúa công may mắn nhất sẽ nhận ngay VIP 5 ingame.
*Lưu ý: Các trường hợp sau sẽ KHÔNG được tính là đạt điều kiện tham gia:
  - Chúa công thực hiện Chiêu Mộ 1 lần miễn phí, 9 lần Chiêu Mộ x1 và 9 lần Chiêu Mộ x10.
  - Chúa công thực hiện 10 lần Chiêu Mộ x1 và 9 lần Chiêu Mộ x10.
  - Chúa công thực hiện 100 lần Chiêu Mộ x1.