Code chung cho server đặc biệt

Mã code: DT3QDTDVE1NHA
• Phần thưởng: Rương Tướng Cam-Ngẫu Nhiên*3, Đột Phá Đơn*500, Tướng Hồn*1000, Kỳ Lân Cung*1, Giao Lân Giáp*1, Phượng Linh Khôi*1, Hỗn Nguyên Ngoa*1.

Mã code: DT3QVSDAUTIENDAI
• Phần thưởng: Rương Tướng Cam-Chọn*1, Đột Phá Đơn*200, Tướng Hồn*200, Đá Thần Binh*300, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5.

Mã code: DTDANHEMHOITU
• Phần thưởng: Chiêu Hiền*10, Đột Phá Đơn*300, Tướng Hồn*800, Thần Binh Cam*2, Đá Thần Binh*200, Đoạn Hồn Phủ*1, Tịch Lịch Khải*1, Liệt Diệm Khôi*1, Tật Phong Ngoa*1.

• Hạn sử dụng: đến 23:59 ngày 19/08