Cẩm Nang Kim mới

C.N Huyết Chiến – Ngọc:
Trước khi dùng kỹ năng (ngoài Truy Kích), nếu nộ khí của bản thân không thấp hơn mục tiêu chính, kỹ năng lần này sẽ gây kèm sát thương gián tiếp bằng 21% HP tối đa (của tướng mang cẩm nang), chia đều cho tất cả mục tiêu trong lần này.