Cập nhật mốc quà Nạp Lần Đầu Bất Kỳ

Cập nhật mốc quà Nạp Lần Đầu Bất Kỳ: chỉ cần nạp 1 gói nạp bất kỳ sẽ nhận ngay 5 Rương Tướng Cam ngẫu nhiên.