TÍNH NĂNG MỚI: CHIẾN PHÁP

► ĐIỀU KIỆN:
• Cấp 68 mở Chiến Pháp Cam 
• Cấp 78 mở Chiến Pháp Đỏ 
• Cấp 95 mở Chiến Pháp Kim 


► NỘI DUNG:
• Mỗi Võ Tướng sẽ có 3 ô chiến pháp: cam, đỏ, kim. 
• Mỗi Chiến Pháp cần tốn Võ Tướng chỉ định để kích hoạt. 
• Sau khi mở Chiến Pháp, cần độ thuần thục 100% mới có thể trang bị được Chiến Pháp vào Tướng. 
• Luyện tập tăng độ thuần thục Chiến Pháp cần tốn Võ Tướng phe chỉ định. Phẩm chất của Chiến Pháp Cam cần Tướng Cam để thuần thục, Chiến Pháp Đỏ cần Tướng Đỏ để thuần thục và Chiến Pháp Kim cần Tướng Hoàng Kim để thuần thục. 
• Mỗi Chiến Pháp chỉ có thể trang bị được cho 1 Tướng. 
• Chiến Pháp có thể tháo và thay đổi cho các Tướng khác sử dụng. 
• Thay đổi Tướng trong đội hình hay thay đổi Thẻ Biến Hình thì Chiến Pháp sẽ tự động được tháo ra. 
• Mở khóa Ô Chiến Pháp cần 2 Võ Tướng phẩm chỉ định và Ngọc Bích. 

► MỞ KHÓA CHIẾN PHÁP:
• Chiến Pháp Cam: được mở tự động khi người chơi đạt cấp 68.
• Chiến Pháp Đỏ: người chơi cần sử dụng 2 Tướng Đỏ bất kỳ + 500 Ngọc Bích để mở khóa 1 ô Chiến Pháp Đỏ cho 1 Tướng. 
• Chiến Pháp Kim: người chơi cần sử dụng 2 Tướng Hoàng Kim bất kỳ + 1000 Ngọc Bích để mở khóa 1 ô Chiến Pháp Kim cho 1 Tướng.► TỔNG HỢP CÁC CHIẾN PHÁP:

• CHIẾN PHÁP CAM:
HÌNH ẢNH TÊN CHIẾN PHÁP THUỘC TÍNH
Kiên Thủ Sát thương chịu trực tiếp giảm 10%
Cường Công Tăng sát thương trực tiếp 10%
Bạo Ngược Khi Tướng địch bị giảm nộ, bản thân hồi phục 1 nộ (mỗi lượt tối đa không quá 2 điểm)
Di Kế Khi tử vong sẽ x2 nộ khí còn lại của bản thân và chia đều cho Tướng phe ta, tối thiểu nhận 1 nộ khí
Khiêu Khích Khi lượt này chịu tấn công của cùng 1 Võ Tướng, mỗi khi bị tấn công thêm 1 lần, sát thương bản thân phải chịu giảm 15%
Khích Tướng Khi cả lượt phe ta kết thúc, bản thân tăng 8% sát thương, có thể cộng dồn, tối đa không quá 24%, duy trì đến khi kết thúc chiến đấu
Lui Thủ Thi triển kỹ năng, nếu Võ Tướng địch không chịu hiệu quả khống chế, hoàn trả 50% nộ khí kỹ năng đã tiêu hao, tối đa 2 điểm.
Quan Đường Khi hết lượt, Võ Tướng phe ta mỗi lần hành động trong lượt, bản thân hồi phục HP bằng 5% HP tối đa
Nộ Hỏa Mỗi võ tướng phe mình tử vong, sát thương bản thân tăng 12%, tối đa không quá 24%, duy trì đến khi kết thúc chiến đấu
Xảo Biến Khi cả lượt phe ta kết thúc, nếu HP dưới 50%, hồi HP bằng 24% HP tối đa bản thân. Nếu HP không dưới 50%, tăng 10% sát thương bản thân, duy trì 1 lượt
Kỳ Tập Đánh thường giúp bản thân hồi phục thêm 1 nộ
Liệt Nhẫn Khi tấn công mục tiêu bị Thiêu Đốt, bản thân hồi thêm 1 nộ
Nhìn Thấu Khi tấn công mục tiêu địch bị Tê Liệt, Trúng Độc, Câm Lặng, Choáng, tăng thêm 15% sát thương.
Thần Tốc Sát thương Truy Kích tăng 15%
Dũng Quyết Nếu bản thân ở trạng thái Trúng Độc, Thiêu Đốt, Choáng, Tê Liệt, Câm Lặng, Áp Chế, Suy Yếu, sát thương trực tiếp Tướng phải chịu giảm 15%
Phùng Xuân Trong thời gian duy trì trị liệu, có 25% nhận 1 điểm nộ
Vương Tá Khi thi triển kỹ năng sẽ khiến mục tiêu có nhiều nộ khí nhất phe địch giảm 2 nộ khí
Khai Dương Khi dùng kỹ năng bản thân hồi thêm 1 nộ
Linh Phách Thi triển kỹ năng xóa hiệu quả Trúng Độc, Thiêu Đốt, Choáng, Tê Liệt, Câm Lặng của Võ Tướng có HP thấp nhất phe ta
Viễn Lự Trước khi hành động, nếu nộ khí bản thân dưới 4, lượt này không hành động và khi kết thúc lượt bản thân sẽ hồi phục 4 nộ


• CHIẾN PHÁP ĐỎ:
HÌNH ẢNH TÊN CHIẾN PHÁP THUỘC TÍNH
Dương Quân Uy Nếu nộ khí thi triển kỹ năng cao hơn lượt hiện tại thì sẽ giải trừ hiệu quả Trúng Độc, Thiêu Đốt, Choáng, Tê Liệt, Câm Lặng cho mục tiêu có sinh lưc thấp nhất phe ta. Nếu nộ khí thi triển kỹ năng không cao hơn lượt hiện tại, sát thương kỹ năng lần này tăng 15%
Tẩu Vi Thượng Khi bị sát thương kỹ năng đơn từ Tướng địch, hồi 24% sinh lực tối đa
Vô Giải Khả Kích Khi bản thân bị trúng hiệu ứng bất lợi, bản thân mất 12% HP tối đa để miễn dịch Trúng Độc, Thiêu Đốt, Choáng, Tê Liệt, Câm Lặng; mất 18% HP tối đa để miễn dịch Áp Chế, Suy Yếu, Đánh Bay (sát thương này không gây tử vong)
Đồng Tâm Sách Khi bản thân bị sát thương trực tiếp, giúp tất cả Võ Tướng phe ta hồi phục 1 nộ, mỗi lượt tối đa kích hoạt 2 lần
Ngưng Thần Kế Khi sinh lực dưới 50%, bản thân lập tức xóa hiệu quả Trúng Độc, Thiêu Đốt, Choáng, Tê Liệt, Câm Lặng và hồi phục HP bằng 18% HP tối đa, mỗi lượt chỉ 1 lần
Phúc Cùng Hưởng Khi kết thúc lượt, nếu Võ Tướng khác phe ta có nộ khí bằng với nộ khí bản thân thì bản thân và Võ Tướng đó sẽ cùng lúc hồi 2 nộ
Như Bàn Thạch Sát thương chịu trực tiếp giảm 15%
Nắm Rõ Khi tấn công, kèm trạng thái trọng thương cho địch, giảm 50% tất cả hiệu quả trị liệu trừ hiệu quả trị liệu do Tướng tạo ra, duy trì 1 lượt
Hoài Nhược Cốc Nếu lượt này bản thân không hành động, hồi 2 nộ và nhận Hộ Thuẫn miễn dịch hiệu quả bất lợi (Trúng Độc, Thiêu Đốt, Choáng, Tê Liệt, Câm Lặng, Áp Chế, Suy Yếu, Đánh Bay, Trục Xuất), duy trì 1 lượt


• CHIẾN PHÁP KIM:
HÌNH ẢNH TÊN CHIẾN PHÁP THUỘC TÍNH
Thất Khiếu Linh Lung Mỗi lượt né tránh sát thương kỹ đầu tiên của tướng thuộc nhóm Sát Thương phe địch (Có thể né cả sát thương chí mạng)
Động Như Lôi Đình Khi thi triển kỹ năng nộ khí không đủ, lấy nộ khí của Võ Tướng khác cùng phe có nộ khí cao nhất, mỗi lấy 1 nộ khí, sát thương tăng 12%, tối đa không quá 36% (Chỉ lấy Võ Tướng phe ta có nộ khí trên 4, sau khi lấy nộ khí nếu vẫn không đủ để thi triển kỹ năng sẽ không lấy)
Khí Định Thần Nhàn Miễn dịch hiệu quả bất kỳ do Thần Thú địch gây ra (Chỉ miễn dịch 1 lần Lưu Đày của Bạch Trạch)
Liên Lý Thi triển kỹ năng trị liệu cho mục tiêu phe mình, nếu phe mục tiêu và bản thân giống nhau sẽ tăng cho mục tiêu hiệu quả Ngự Giáp bằng 15% HP tối đa
Thừa Cơ Hành Động Khi võ tướng khác của phe mình thi triển hiệu quả Truy Kích, bản thân tăng hiệu quả Ngự Giáp tương đương 15% HP tối đa, mỗi lượt thi triển tối đa 3 lần
Đánh Bất Ngờ Trước khi hành động, nếu nộ khí bản thân dưới 4, cũng có thể thi triển kỹ năng. Nộ dưới 4, cứ giảm 1 nộ, sát thương trực tiếp giảm 15%
Kiên Cố Vững Chắc Tăng 30% hiệu quả Ngự Giáp nhận được
Cô Mộc Phùng Xuân Thi triển kỹ năng trị liệu cho mục tiêu, 15% lượng trị liệu dôi ra chuyển hóa thành Ngự Giáp cho mục tiêu
Di Hoa Tiếp Mộc Võ Tướng phe ta khi nhận hiệu quả xóa hiệu ứng bất lợi thì bản thân cũng đồng thời nhận hiệu quả xóa hiệu ứng bất lợi này
Hỏa Thần Nộ Khi tấn công, luôn xem địch ở trạng thái Thiêu Đốt