TƯỚNG ĐỎ LÊN KIM MỚI

Trong bản cập nhật mới 14/09, các tướng đỏ Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Chu Du, Tả Từ có thể đột phá lên Kim với nhiều nâng cấp kỹ năng.

► TÀO THÁO KIM


Kỹ năng sau lên đột phá lên Kim được nâng cấp cụ thể:
• Đột Phá 5: Thi triển kỹ năng có 40% xác suất không tốn nộ khí, nếu kỹ năng lần này không tốn nộ khí, thì 3 Võ Tướng nộ khí thấp nhất phe ta sẽ hồi thêm 1 nộ khí.
• Đột Phá 8: Chuyển 40% sát thương trực tiếp từ kỹ năng thành HP, trị liệu đồng đội HP thấp nhất và kèm hiệu quả Ngự Giáp bằng 18% HP tối đa bản thân.
• Đột Phá 10: Thi triển kỹ năng có 64% xác suất không tốn nộ khí. Khi lượt phe ta kết thúc, mỗi điểm nộ khí Tào Tháo đang có, giúp võ tướng Ngụy sinh lực thấp nhất phe ta tăng hiệu quả Ngự Giáp bằng 3% HP tối đa của bản thân.
• Đột Phá 12: Miễn giảm nộ vĩnh viễn, khi nộ khí thi triển kỹ năng của Ngụy Tướng phe ta không đủ sẽ chuyển nộ khí từ Tào Tháo sang để thi triển kỹ năng, tướng Ngụy mỗi di chuyển 1 điểm nộ sẽ nhận Ngự Giáp bằng 6% sinh lực tối đa, tối đa không vượt quá 18% (Nộ khí chuyển có thể bảo đảm cho Tướng thi triển kỹ năng đồng thời sau khi chuyển nộ khí Tào Tháo không thấp hơn 4 điểm).

► GIA CÁT LƯỢNG KIM


Kỹ năng sau lên đột phá lên Kim được nâng cấp cụ thể:
• Đột Phá 5: Sau khi dùng kỹ năng, bản thân hồi 2 nộ khí. Trước khi trúng kỹ năng có 33% xác suất xóa Hộ Thuẫn miễn hiệu quả khống chế (Choáng, Câm Lặng, Tê Liệt) của địch.
• Đột Phá 8: Sau khi thi triển kỹ năng có 70% xác suất kèm Choáng, khi Võ Tướng Thục phe ta thi triển Truy Kích, Gia Cát Lượng sẽ thêm 1 lần kỹ năng, mỗi Võ Tướng mỗi trận chỉ được 1 lần, mỗi lượt tối đa 2 lần (Kỹ năng thêm không tốn nộ khí, không hồi nộ khí).
• Đột Phá 10: Sau khi thi triển kỹ năng có 40% xác suất thêm 1 lần kỹ năng, gây 86% sát thương phép thuật cho địch hàng sau, kỹ năng thêm có 45% xác suất kèm Choáng (Kỹ năng thêm không tốn nộ khí, không hồi nộ khí).
• Đột Phá 12: Mục tiêu bị Gia Cát Lượng gây choáng sẽ chịu thêm 18% sát thương từ Võ Tướng Thục phe ta và có xác suất gây choáng thêm 1 lượt (mỗi tướng Thục khác ra trận tăng 8% xác suất).

► CHU DU KIM


Kỹ năng sau lên đột phá lên Kim được nâng cấp cụ thể:
• Đột Phá 5: Khi Công có 65% làm mục tiêu bị Thiêu Đốt, duy trì 2 lượt. Kết thúc hành động, nhận 10% giảm sát thương, được cộng dồn, duy trì đến khi kết thúc chiến đấu, tối đa không quá 30%.
• Đột Phá 8: Đánh thường 40% kèm trạng thái Thiêu Đốt 2 lượt. Khi bị tấn công kỹ năng, có 40% Thiêu Đốt kẻ tấn công, duy trì 2 lượt.
• Đột Phá 10: Sau khi dùng kỹ năng, bản thân hồi 2 nộ khí. Khi cả lượt phe ta kết thúc, mỗi khi phe địch có Võ Tướng Thiêu Đốt, bản thân hồi lượng Ngự Giáp bằng 5% HP tối đa.
• Đột Phá 12: Khi bị Tướng ở trạng thái Thiêu Đốt tấn công, miễn hiệu quả giảm nộ và khống chế (Choáng, Câm Lặng, Tê Liệt) kèm theo. Trước khi hành động, bản thân nhận trạng thái Ngự Giáp bằng 18% HP tối đa, mỗi lượt giới hạn 1 lần.

► TẢ TỪ KIM


Kỹ năng sau lên đột phá lên Kim được nâng cấp cụ thể:
• Đột Phá 5: Thi triển kỹ năng có 45% kèm Choáng, duy trì 1 lượt, trước khi trúng kỹ năng có 33% xác suất xóa Hộ Thuẫn miễn hiệu quả khống chế (Choáng, Câm Lặng, Tê Liệt) của địch.
• Đột Phá 8: Đánh thường gây giảm 1 điểm nộ. Khi tấn công, nếu mục tiêu ở trạng thái Trúng Độc, Choáng, Tê Liệt, Câm Lặng, Áp Chế, Mắt Xích, giảm thêm 1 điểm nộ.
• Đột Phá 10: Sau khi thi triển, khiến mục tiêu giảm 1 nộ khí, khi trạng thái Choáng bị giải trừ, Tả Từ sẽ thêm 1 lần hành động, mỗi lượt chỉ 1 lần.
• Đột Phá 12: Đánh thường lên mục tiêu bị Choáng sẽ giảm thêm 1 nộ. Tướng Quần Hùng khác phe ta tấn công mục tiêu bị Tả Từ làm Choáng khiến mục tiêu giảm thêm 1 nộ (Mỗi lượt mỗi mục tiêu tối đa giảm 2 điểm).