Điều kiện tham gia

♦ Thời gian: từ 00h00 ngày 23/11 – 23h59 ngày 26/11
♦ Phạm vi: S1 – S1271 (Server từ ngày 8 có thể tham gia)
♦ Điều kiện mở: Hội Hoa Đăng là hoạt động liên server, máy chủ mở từ 8 ngày trở lên có thể tham gia.


Hội Hoa Đăng kéo dài 4 ngày:
• Ngày 1 đến 3: có thể Rút Thưởng, hoàn thành nhiệm vụ và mua Quà Hạn Giờ trong Tiệm.
• Ngày 4: quay Vui Rút Thưởng hay Vũ Đài đều sẽ không có điểm, chỉ được đổi quà, đạo cụ ở Tiệm Hoạt Động. Ngày 4 trở đi, Phiếu Rút Thưởng chưa dùng sẽ thu hồi thành Nguyên Bảo và gửi qua thư, 1 Phiếu Rút Thưởng tương đương 50 Nguyên Bảo.