Vũ Đài

• Có thể Rút Thưởng khi BXH Điểm mở để nhận thưởng và điểm hoạt động.
• BXH Điểm bắt đầu vào lúc 0-2 giờ, 8-24 giờ ngày 1-3, mỗi 2 giờ mở 1 vòng, mỗi vòng kéo dài 110 phút.

♦ VUI RÚT THƯỞNG:
• Có thể dùng Phiếu Rút Thưởng để rút thưởng khi BXH Điểm mở, mỗi Phiếu Rút Thưởng tương đương với 3 điểm.
• Hoàn thành nhiệm vụ: Đăng Nhập mỗi ngày, Hoa Dung Đạo, Boss, Càn quét Ải Chính Tuyến, Du Ngoạn,… để nhận Phiếu Rút Thưởng.
• Các phần thưởng hấp dẫn có thể nhận được: Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ, Tướng Đỏ, Huyền Bát Quái, Xuyên Tâm Tiễn, Chiêm Tinh Bàn, Dây Bắt Ngựa, Xuân Thu, Chiến Quốc, Đá Luyện-Cao, Mảnh Chân Võ Cam, Mảnh Thanh Sương Cam, Mảnh Phá Quân, Mảnh Tứ Thần, Chân Võ Cam, Thanh Sương Cam, Bộ Phá Quân-Chọn, Bộ Tứ Thần-Chọn, Cẩm Nang Cam, Cẩm Nang Đỏ-Chọn, Thần Binh Cam, Thần Binh Đỏ, Bảo Vật Cam-Chọn.

♦ VŨ ĐÀI:
• Có thể dùng Hoa Tươi hoặc Ngọc Bích (320 Ngọc Bích/lượt, 3000 Ngọc Bích/10 lượt) để Rút Thưởng khi BXH Điểm mở, mỗi lần tăng 10 điểm.
• Mỗi ngày đăng nhập, ở giao diện Nhiệm Vụ sẽ nhận được miễn phí 5 Hoa Tươi.
• Khi Hoa Tươi không đủ có thể dùng Ngọc Bích để rút thưởng.
• Các phần thưởng hấp dẫn có thể nhận được: Nguyên Bảo, Đá Thần Binh, Đá Luyện-Hiếm, Ngọc Nghiên Đài, Mảnh Tướng Đỏ, Rương Chọn Đá Tẩy Luyện, Rương Chọn Đá Thô, Lễ Ký, Chu Dịch, Tướng Tinh Bí Ẩn, Túi Hoa Đăng.

♦ LỊCH SĂN HÀNG:
• Có thể đến Vũ Đài để tham gia Flash Sale, Mua Chung Theo Giờ, Quà Tặng Hoa Đăng, chi tiết theo dõi Lịch Săn Hàng.
Lịch Săn Hàng: Ở giao diện Vũ Đài, mỗi giờ nhất định sẽ xuất hiện các loại săn hàng khác nhau. Tại các khung giờ này, Chúa công có thể sử dụng Nguyên Bảo hoặc Ngọc Bích để tranh mua.

¤ Flash Sale: Mỗi đợt săn hàng diễn ra trong 5 phút, toàn server sẽ tham gia săn hàng giá ưu đãi, mỗi người chỉ được mua vật phẩm 1 lần trong mỗi đợt. Khi lượng mua toàn máy chủ đạt giới hạn tối đa, người chưa mua trong đợt này sẽ không mua được nữa.

¤ Mua Chung: Ở mỗi Quân đoàn, lượng thành viên tham gia mua vật phẩm càng nhiều, tỉ lệ hoàn trả nhận lại càng lớn. Tài nguyên hoàn trả sẽ gửi qua thư khi Mua Chung kết thúc. Chúa công mua vật phẩm bằng tài nguyên nào sẽ nhận lại được hoàn trả tài nguyên đó.
*Lưu ý: Hoàn trả có điều kiện nhất định, phải đạt đủ số thành viên trong cùng Quân đoàn mua thì mới được hoàn trả.

¤ Quà Tặng Hoa Đăng: Ở nhiệm vụ mỗi ngày, Chúa công có cơ hội nhận được các Phiếu Giảm Giá Hoa Đăng ngẫu nhiên 10-30-50%. Chúa công có thể sử dụng các Phiếu này để nhận ưu đãi giảm giá tương ứng cho các vật phẩm trong Lịch Săn Hàng.

♦ THƯỞNG ĐIỂM:
Khi đạt các mốc tích lũy Điểm nhất định, Chúa công có thể nhận thêm các phần thưởng hấp dẫn như Rương Chọn Danh Tướng Cam, Rương Chọn Vũ Khí Cam, Thần Thú Cam-Chọn, Chiến Mã Cam-Chọn, Rượng Chọn Tướng H.Kim. Và đặc biệt, Chúa công có thể nhận được Ngoại Trang Hoa Ảnh Lộng Nguyệt Tiểu Kiều và Hạc Minh Cửu Thiên Thủy Kính.

♦ BXH RÚT THƯỞNG:
• Mỗi 2 giờ sẽ mở một lượt BXH Rút Thưởng. Mỗi lượt duy trì trong 110 phút.
• Phần thưởng BXH cực kỳ hấp dẫn khi Chúa công có thể nhận được Danh Hiệu và Khung Avatar chỉ có từ Hội Hoa Đăng cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác như Túi Hoa Đăng, Rương Chọn Đá Thô, Tướng Tinh Bí Ẩn, Đá Thần Binh.