Đăng Nhập Mỗi Ngày

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.

THỜI GIAN VẬT PHẨM
Ngày 15/04
Quà May Mắn*5

Nguyên Bảo*588
Ngày 16/04