Đăng Nhập Mỗi Ngày

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa Công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.

THỜI GIAN VẬT PHẨM
Ngày 19/11
Kim Thu Diệp x5


Nguyên Bảo x588
Ngày 20/11