BẢO TRÌ SERVER

BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì: 6h00 – 10h00 ngày 17/11/2019


Nội dung update: 

  • Đột Phá Giới Hạn Trang Bị: Cam lên Đỏ.
  • Đấu Phe Cá Nhân Liên Server.
  • Khảm Ngọc Thạch Trang Bị
  • Tướng Cam lên Đỏ: Điêu Thuyền, Trương Liêu, Hoàng Nguyệt Anh, Thái Sử Từ
  • Chiến Mã Ô Vân
  • Cẩm Nang Kim
  • Tính Năng Khung Avartar, Danh Hiệu