Quà Đăng Nhập - Sự kiện 7 Ngày Đầu

• Thời gian: 7 ngày đầu mở server.

Nội dung:

• Giới thiệu:

Người chơi đăng nhập trong 7 ngày sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn và nhận tướng HOT vào ngày thứ 7NGÀYVẬT PHẨMSỐ LƯỢNG
1 Nguyên Bảo 200
Bạc 50,000
2 Nguyên Bảo 200
Rương Tướng Cam 1
3 Nguyên Bảo 300
Tinh Thiết 2,000
4 Nguyên Bảo 300
Đá Luyện - Cao 20
5 Nguyên Bảo 300
Đá Luyện - Bảo 200
6 Nguyên Bảo 300
Đá Luyện - Bảo 100
7 Lựa chọn 1 trong 4 tướng: Tào Phi - Lưu Bị - Tôn Quyền - Đổng Trác