Phó Bản Chính Tuyến

• Điều kiện: Không.

• Số lần khiêu chiến: Giới hạn tùy vào loại ải. Mỗi lần khiêu chiến sẽ tiêu hao 5 thể lực.

• Phần thưởng: Kinh nghiệm, bạc.

Nội dung:

• Phó bản Chính Tuyến bao gồm 140 hồi, mỗi hồi có 10 ải được chia làm 3 loại: trắng-lục-tím với số lần khiêu chiến khác nhau.

• Mổi ải có chứa nhiều phần thưởng: Đột khá đơn, rượu Đỗ Khang, mảnh tướng, mảnh trang bị.

• Mỗi khi vượt qua ải 3-6-9 sẽ nhận được 1 rương vượt ải, vượt ải thứ 10 sẽ nhận được được rương vượt ải và qua hồi tiếp theo.

• Mỗi ải sẽ có điều kiện đánh giá từ 1 đến 3 sao, khi đạt các mốc 10-20-30 sao sẽ nhận được các rương thưởng có chứa: Nguyên Bảo, Bạc, Đột Phát Đơn.

• Mỗi ngày sẽ có số lượt thiết lập lại ải nhất định phụ thuộc vào csấp VIP của mỗi người chơi. Tất cả các ải sẽ làm mới sau khi qua ngày mới (4:00 AM).