Tính Năng Cẩm Nang

• Điều kiện: Mở khi nhân vật đạt cấp 58.
Nội dung:
• Khi nhân vật đạt cấp 58 sẽ xuất hiện biểu tượng Cẩm Nang trong giao diện Trận Hình


• Có 8 ô cẩm nang và sẽ được mở khi đạt các mốc level nhất định.
• Trang bị cẩm nang sẽ tăng: Lực Chiến, sức mạnh cho Tướng, ngoài ra còn nhận được thêm một số hiệu ứng riêng biệt của từng Cẩm Nang.
• Có thể xem trong Đồ Giám Cẩm Nang sẽ thấy có: 8 Cẩm Nang Tím, 24 Cẩm Nang Cam, 17 Cẩm Nang Đỏ.
• Cẩm Nang có 2 loại: loại tương thích với tất cả tướng và loại thích hợp với một số loại tướng chỉ định.

Cẩm Nang thích hợp với một số Tướng chỉ định


Cẩm Nang dùng cho tất cả các Tướng
• Ngoài ra, còn có Cẩm Nang: Tử KhâmDu Du là 2 loại cẩm nang kết hợp với nhau, khi cả 2 tướng cùng mang 2 cẩm nang này trên trận sẽ kích hoạt hiệu ứng cẩm nang.


Cẩm nang Tử Khâm dùng cho tướng Nam, sẽ hồi 1 Nộ cho Tướng có mang Cẩm nang Du Du cùng ra trận

• Cẩm Nang có thể tìm được thông qua: Vấn Đáp, Tiệm Thủy Tinh, Đấu Giá BOSS, Đấu Phe, Tam Quốc Chiến Kỷ, Quân Đoàn Chiến, Vương Giả Chiến.