Tính năng Đột Phá Tướng

• Điều kiện: Mở khi nhân vật đạt cấp 4.

• Nguyên liệu: Bạc, Đột Phá Đơn, Tướng.

Nội Dung

• Khi Tướng đạt đến cấp độ nhất định có thể đột phá lên bậc cao hơn. Có tổng cộng 12 bậc đột phá.

• Đột phá Tướng sẽ tăng cao chỉ số thuộc tính tướng và kích hoạt các thuộc tính đột phá.

• Nguyên liệu Đột Phá Đơn có thể dễ dàng tìm kiếm thông qua cửa hàng Thi Đấu, cửa hàng Võ Tướng, Phó Bản Chính Tuyến, Phó Bản Hằng Ngày.

• Nguyên liệu Tướng có thể thông qua tính năng chiêu mộ.


Giao diện đột phá tướng