Tính năng Du Ngoạn

• Điều kiện: Mở khi nhân vật đạt cấp 9.

• Số lần du ngoạn: không giới hạn. Mỗi lần du ngoạn sẽ tốn 2 hoạt lực.

• Phần thưởng: Kinh nghiệm, bạc, nguyên liệu nâng cấp bảo vật, hồn bảo vật.

Nội dung:

• Du ngoạn gồm có 24 ải. Khi vượt thành công ải và vượt được Phó bản Chính Tuyển sẽ mở ra ải cao hơn.

• Số nút xúc xắc đổ được bằng số ô được di chuyển. Di chuyển hết các ô để vượt ải.

• Lần đầu tiên vượt ải sẽ nhận được rương vượt ải chứa: Nguyên Bảo, Bảo Vật, Hồn Bảo Vật.

• Các lần vượt ải sau sẽ nhận được ngẫu nhiên: Hồn Bảo Vật, Ngân Nghiên Đài, Đá Luyện-Bảo.

• Ngoài ra, trong quá trình du ngoạn sẽ có những ô đặc biệt:

-      Thủy Kính Đường: Trả lời câu hỏi nhận nhiều Nguyên Bảo.

-      Mô Danh Tìm Đến: Có thể mua Tướng bằng Nguyên Bảo.

-      Lạc Dương Loạn: Chinh phạt quân địch để nhận Kim Ngân Đài, Đá Luyện-Bảo.

-      Mua Nửa Giá: Có thể mua đạo cụ, mảnh tướng, trang bị với giá chỉ bằng 1 nửa trên shop.