Bảng xếp hạng

Event Đại Tiệc sẽ có 2 BXH là: BXH trong ServerBXH Liên Server. Sau thời diễn ra đua TOP sự kiện, các thành viên trong Quân đoàn sẽ nhận được phần thưởng ứng với hạng của Quân đoàn.


Quà thưởng của đua top Đại Tiệc trong Server


Quà thưởng của đua top Đại Tiệc Liên Server


TOP 1 Cá Nhân
và đạt ít nhất 222.000 điểm mỗi cụm ở đợt Đại Tiệc lần này sẽ nhận được phần thưởng là Danh hiệu Đệ Nhất, được chọn 1 trong 12 Đại Danh Tướng Cam kèm Vũ Khí: Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Hạng Vũ, Ngu Cơ, Lưu Bang, Bạch Khởi, Lã Bất Vi, Vương Chiêu Quân, Hoắc Khứ Bệnh, Công Vận Ban, Lữ Trĩ, Tây Thi (không có phần thưởng dành cho TOP 1 cá nhân dưới 222.000 điểm).


*Lưu ý:
 BĐH sẽ liên hệ trực tiếp với các Chúa công đã cập nhật thông tin liên hệ cho BĐH để các Chúa công lựa chọn phần thưởng. Đối với Chúa công chưa cập nhật thông tin liên hệ vui lòng liên hệ với Fanpage Danh Tướng 3Q - VNG để được hướng dẫn nhận thưởng. Sau khi kết thúc sự kiện 3 ngày, nếu Chúa công chưa liên hệ với BĐH thì phần thưởng sẽ được gửi mặc định là Danh Tướng Lưu Bang + Vũ Khí.