Điều kiện tham gia

♦ Thời gian: Từ 0:00 ngày 28/11 – 21:59 ngày 30/11

♦ Phạm vi:
Từ S1 – S1641 (Server mở đủ 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia)

Sự kiện Đại Tiệc là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 28/11), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia.


♦ Mốc thời gian sự kiện:
• Thời gian tích điểm trong server: từ 0:00 - 22:00 ngày 28/11
• Thời gian đấu điểm Liên Server: từ 0:00 ngày 29/11 – 22:00 ngày 30/11
• Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 22:00 ngày 29/11 – 23:59 ngày 01/12

♦ Hoạt động chính:
• Event Đại Tiệc - Lẩu là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân đoàn.
• Mục tiêu: Các thành viên trong Quân đoàn sẽ đóng góp Nấm Rừng, Gầu Bò, Hải Sản để Lẩu của Quân đoàn mình đạt cấp cao nhất.
• Quân đoàn có cấp Lẩu trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Lẩu Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.
 Nấm Rừng có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Gầu Bò có thể mua bằng gói quà event Đại Tiệc, Hải Sản nhận từ thưởng BXH Quân đoàn trong server.
• Đổi Nấm Rừng, Gầu Bò , Hải Sản khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.
• Góp Nấm Rừng +3 điểm, Gầu Bò +10 điểm, Hải Sản +100 điểm.

*Lưu ý:
• Ở Event Đại Tiệc lần này, sẽ bỏ giới hạn số lượng nhân vật có thể đóng góp cho 1 Quân Đoàn. Trong game vẫn sẽ có hiển thị “số lượng báo danh/40”, tuy nhiên Chúa công có thể báo danh vượt số lượng này. Ngoài ra, về cơ chế nhận thưởng, nhân vật chỉ có thể nhận thưởng Tiệc Quân Đoàn Server và Tiệc Quân Đoàn Liên Server ở duy nhất MỘT quân đoàn mà Chúa công hiện tại ĐANG Ở với điều kiện Chúa công ĐÃ BÁO DANH ở Quân Đoàn đó.
• Các gói nạp nguyên liệu sẽ bán bằng Ngọc Bích.
• Nạp các gói Ngọc Bích lần đầu tại webpay sẽ nhận được code Gầu Bò siêu giá trị (Chúa Công có thể đổi sang các nguyên liệu khác thông qua các Rương Chọn Thức Ăn trong tiệm Đại Tiệc).
Gói Ngọc Bích
Vật phẩm nhận
80
10 Nấm Rừng
436
17 Gầu Bò
796
33 Gầu Bò
1196
48 Gầu Bò
2396
96 Gầu Bò
3596
144 Gầu Bò
5996
243 Gầu Bò
7996
330 Gầu Bò
• Mỗi ngày mỗi Quân đoàn sẽ có số lần đóng góp Nấm Rừng giới hạn. Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp Nấm Rừng sẽ không tăng thêm EXP Lẩu, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến Công Trạng cá nhân. Đóng góp Gầu Bò, Hải Sản không giới hạn số lượng.