Tiệm đại tiệc

♦ Tiệm Đổi:
• Vật phẩm trong Tiệm Đại Tiệc chỉ đổi được bằng điểm Công Trạng và Nguyên Bảo.
Công Trạng sẽ được sử dụng để đổi tài nguyên hiếm tại Tiệm Đại Tiệc, bao gồm các vập phẩm hot như Cẩm Nang Đỏ, Cẩm Nang Hoàng Kim, Thần Thú Cam-Chọn, Rương Chiến Mã Cam, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.
• Mỗi ngày sẽ mở thêm các vật phẩm trong tiệm để đổi (có giới hạn số lần đổi).
• Một số vật phẩm bán trong Tiệm Kỷ Niệm sẽ phụ thuộc vào ngày mở server, server buộc phải đạt đủ ngày mới xuất hiện vật phẩm đó.
Lộ Hoa Du: Tại ngày 2 của sự kiện Đại Tiệc, Chúa công có thể mua đạo cụ dùng để liên kết Tướng Kim.


♦ Tiệm Riêng:
• Chúa công cống hiến đủ số điểm Công Trạng sẽ thỏa điều kiện mua các vật phẩm trong Tiệm Riêng.
• Tổng số vật phẩm có thể đổi được trong Tiệm Riêng: 4 Rương Chọn trang bị Tứ Thần, 1 Rương Chọn Cẩm Nang Ngọc (được chọn 1 trong 4 loại Cẩm Nang Ngọc: Truy Kích, Tuân Úc, Áp Đảo, Đảo Tình Thế), Tướng Tinh Bí Ẩn, 1 Danh Tướng Cam-Chọn, 1 Vũ Khí Danh Tướng Cam-Chọn, C.N Huyết Chiến-Ngọc, C.N Huynh Đệ-Ngọc, Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ, Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn (Mệnh Tinh Kim), C.N Tàn Sát Ngọc, C.N Triệu Hồi Ngọc, Rương Chọn Trang Bị Kim.
• Trong Rương Chọn Trang Bị Kim, Chúa Công có thể nhận được Rương Chọn Trang Bị Cửu Tiêu, Rương chọn Bảo Vật Kim, Rương Chọn Trang Bị Cửu U, Rương Chọn Trang Bị Cửu Ca và Thần Võ Đỏ Đông Hoàng Chung.


♦ Tiệm Cấp
• Khi Quân đoàn của Chúa công đạt đến các cấp Lẩu nhất định sẽ có thể mua các vật phẩm tương ứng trong Tiệm Cấp.
• Các vật phẩm trong tiệm cấp:
¤ Linh Lung Ngọc Tỏa: Dùng để khóa phẩm chất của thuộc tính khi tẩy luyện, thuộc tính có thể thay đổi nhưng phẩm chất sẽ tăng hoặc giữ nguyên.
¤ Nguyên Thạch Phỉ Thúy: Dùng để mở ra chắc chắn 1 Đá Ngọc phẩm chất Đỏ.
¤ Đặc biệt khi Lẩu đạt cấp 7, Chúa công đã có thể sở hữu cho mình 1 combo Danh Tướng + Vũ Khí Cam.


*Lưu ý:
• Chỉ có điểm Công Trạng cống hiến bằng 3 loại vật phẩm: Nấm Rừng, Gầu Bò và Hải Sản mới được tính vào điều kiện để mở khóa, Công Trạng nhận trực tiếp từ đăng nhập ngày không được tính.
• Điểm Công Trạng đã cống hiến ở BXH không reset khi qua ngày, chỉ reset sau khi kết thúc sự kiện (Công Trạng của nhân vật vẫn được giữ nguyên).
• Mỗi vật phẩm tại Tiệm Riêng trừ Tướng Tinh Bí Ẩn được mua 10 lần, còn lại chỉ được mua 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
• Số lần mua vật phẩm ở Tiệm Đổi không reset khi qua ngày.
• Đối với các Quân đoàn không được tham gia Đại Tiệc Liên Server, các Chúa công vẫn có thể mua đạo cụ tại Tiệm Cấp khi qua ngày mới.