Đăng Nhập Mỗi Ngày

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa Công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.

THỜI GIAN VẬT PHẨM
Ngày 08/09
Khí Cầu Vui Vẻ x5


Nguyên Bảo x588


Ngày 09/09
Ngày 10/09