Tham Gia Hoạt Động Mỗi Ngày

Các Chúa Công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé!

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG PHẦN THƯỞNG
08/09 Boss QĐ 12h
Khí Cầu Vui Vẻ*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
09/09 Boss QĐ 12h
Khí Cầu Vui Vẻ*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
Tam Quốc Chiến Kỷ
10/09 Boss QĐ 12h
Khí Cầu Vui Vẻ*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h