Đổi Nguyên Bảo

Chúa Công có thể dùng Nguyên Bảo đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây trong xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện:

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN ĐỔI NGUYÊN BẢO CẦN
C.N Cam Tùy Chọn 1 1 lần 3000
Giao Minh Đăng 1 1 lần 1500
Chiêm Tinh Bàn 1 20 lần 200
Xuyên Tâm Tiễn 1 20 lần 200
Dây Bắt Ngựa 1 20 lần 200
Huyền Bát Quái 1 20 lần 100
Thần Binh Đỏ 1 5 lần 1200
Thần Binh Cam 1 5 lần 500
Đá Thần Binh 1000 2 lần 1000
Xuân Thu 1 10 lần 900
Chiến Quốc 1 10 lần 900
Rương Mảnh Tướng Đỏ 5 10 lần 400
Trí Hoán Phù 1 10 lần 1000
Chu Dịch 1 1 lần 2700
Lễ Ký 1 1 lần 2700