Tham gia hoạt động mỗi ngày

Các Chúa công hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé!
Thời gian Hoạt động Phần thưởng
Ngày 03/12 Boss QĐ 12h
Quà May Mắn*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
Tam Quốc Chiến Kỷ
Ngày 04/12 Boss QĐ 12h
Quà May Mắn*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h