Kính thiên tượng


♦ Chiêu Mộ Thiên Tượng Cảnh
• Trong thời gian hoạt động, Chúa công có thể dùng Vạn Giới Linh Thạch vào Thiên Tượng Cảnh triệu hồi Võ Tướng và Thần Thú.
• Chúa công có thể chọn mục tiêu muốn chiêu mộ, mục tiêu được chọn sẽ có hiệu ứng dưới chân.

• Vạn Giới Linh Thạch có thể được mua tại trang web http://nap.dt3q.zing.vn/, cũng nhận được trong Thám Hiểm Linh Vực. Ngoài ra, Chúa công cũng có thể dùng Ngọc Bích chiêu mộ.

♦ Hạng điểm Thiên Tượng Cảnh
• Trong thời gian hoạt động, 08:00 - 22:00 mỗi ngày, Chúa công mỗi tiến hành 1 lần chiêu mộ, sẽ nhận 10 điểm.
• Tất cả Chúa công nhận điểm sẽ tính vào BXH ngày, xếp hạng từ cao đến thấp.
• BXH Điểm sẽ tạo lại vào 0 giờ hằng ngày.
• Hạng điểm tổng kết vào 22 giờ hằng ngày, Chúa công sẽ nhận thưởng hạng tương ứng, phần thưởng phát qua Thư.


♦ Tiệm Thiên Tượng Cảnh

• Trong vòng quay Kính Thiên Tượng, Chúa công có thể nhận được Hồng Mộng Khí. Dùng Hồng Mộng Khí có thể đổi được các vật phẩm trong tiệm Thiên Tượng Cảnh.
• Các vật phẩm trong tiệm Thiên Tượng Cảnh: Thần Binh Cam, Thần Binh Đỏ, Rương Chọn Đá Thô, Rương Chọn Đá Thần Binh, Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch, Rương Chiến Quốc, Đá Tăng Sao Thú, Mảnh Liệt Hỏa Tào Diễm Binh, Thập Điện Diêm La.