Thám hiểm linh vực

♦ Quy tắc Thám Hiểm Linh Vực
• Chúa công dùng xúc xắc để tiến lên trong bản đồ Linh Vực, nhận thưởng ô trong bản đồ.

• Trong quá trình Chúa công tiến lên sẽ nhận tất cả phần thưởng trong ô đã đi qua.
• Khi ném xúc xắc, Chúa công có thể chọn ném 1 lần hoặc ném 3 lần, số điểm xúc xắc là số ô tiến lên.
• Xúc xắc nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ trong Linh Hòe Kỷ Trung, mua Tiêu - NhiệtGiấy Thông Hành mốc Vô Gian có thể mở thưởng thêm.

• Đạt đến điều kiện mở khóa, Linh Hòe Kỷ Trung sẽ tự động tạo mới nhiệm vụ mới.
• Chúa công có thể kéo bản đồ để xem phần thưởng của các ô, nhấp vào nút định vị ở góc trái để trở về ô hiện tại.

♦ Tiệm Linh Vực

• Các Bó Cành Linh Hòe nhận được tại Thám Hiểm Linh Vực sẽ có thể dùng để đổi các vật phẩm trong Tiệm Thám Hiểm Linh Vực.
• Trong Tiệm Linh Vực sẽ mở bán các vật phẩm như: C.N Đỏ-Chọn, Rương Tướng Đỏ, Rương Chọn Đá Thô, Rương Chọn Đá Thần Binh, Đóa Hoa Linh Vực.

• Các vật phẩm có thể nhận được trong Đóa Hoa Linh Vực:
Mảnh Tướng Cam
Rương Chiến Quốc
Mảnh Tướng Đỏ
Thần Binh Đỏ Vạn Năng
Thần Binh Cam
Bảo Vật Cam-Chọn
Tướng Tinh Tím Ngẫu Nhiên
Thần Binh Kim
Chọn Lễ Ký Chu Dịch
Rương Chọn Đá Thô
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Cam

*Lưu ý: Ngoài ra các Chúa công còn có thể mua các đạo cụ, vật phẩm của sự kiện Trấn Hồn Nhai tại trang web https://nap.dt3q.zing.vn → Trấn Hồn Nhai.