ĐỘT PHÁ GIỚI HẠN BẢO VẬT HOÀNG KIM

Tin tức |

Điều Kiện

♦   Tính năng đột phá giới hạn thần binh hoàng kim mở khi người chơi đạt cấp 120.

Nguyên Liệu

♦   9 Chu Dịch

♦   9 Lễ Ký

♦   18,000,000 Bạc

♦   3,000,000 EXP Bảo Vật

♦   3000 Đá Luyện Bảo

 

NỘI DUNG

♦   Người chơi có thể đột phá giới hạn Bảo Vật Hoàng Kim khi Bảo Vật Đỏ đạt cấp tinh luyện 20

♦   Sau khi đột phá giới hạn Bảo Vật Hoàng Kim, giới hạn cấp của Bảo Vật sẽ tăng từ 80 lên 100, cấp tinh luyện tăng từ 20 lên 25