GÓI QUỸ TUẦN (NB)

Tin tức |

GÓI QUỸ TUẦN (NB)

Điều kiện: Máy chủ đã mở đủ 60 ngày (ngày thứ 61 có thể tham gia)

Thời gian: 0:00 17/12/2019 – 23:59 18/12/2019

Nội dung: Gói quà Quỹ Tuần sẽ được mở bán mục Hoạt Động trong game trong 2 ngày 17/12 và 18/12. Chúa công chỉ được mua 1 gói quà trong suốt thời gian mở bán

Sau khi mua gói Quỹ Tuần, mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn với tổng giá trị hoàn trả gấp 10 lần:

-       Ngày 1: 2396 NB

-       Ngày 2: 1196 NB

-       Ngày 3: 2396 NB

-       Ngày 4: 1196 NB

-       Ngày 5: 2396 NB

Lưu ý: Sau 7 ngày gói sẽ tự động mất đi, các phần thưởng không nhận cũng sẽ mất theo. Vì vậy, các Chúa Công lưu ý nhận các phần thưởng trước khi gói hết hạn.