GÓI QUỸ TUẦN

Tin tức |

 • Điều kiện: Máy chủ đã mở đủ 25-45 ngày hoặc trên 45 ngày
 • Thời gian: 0:00 ngày 04/12/2019 – 23:59 ngày 05/12/2019
 • Nội dung: Gói quà Quỹ Tuần sẽ được mở bán mục Hoạt Động ingame trong 2 ngày 04/12 và 05/12. Chúa công chỉ được mua 1 gói quà trong suốt thời gian mở bán
 • Sau khi mua gói Quỹ Tuần, mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn với tổng giá trị hoàn trả gấp 10 lần.

Điều kiện mua gói:

 • Server 25-45 ngày:
  • Ngày 1: NB 2396
  • Ngày 2: Đá Luyện-Hiếm 40
  • Ngày 3: Xuân Thu-Chiến Quốc tùy chọn 2
  • Ngày 4: Đá Luyện-Hiếm 40
  • Ngày 5: C.N Cam tùy chọn 1
 • Server trên 45 ngày:
  • Ngày 1: NB 2396
  • Ngày 2: Xuân Thu-Chiến Quốc tùy chọn 2
  • Ngày 3: Đá Luyện-Hiếm 40
  • Ngày 4: C.N Cam tùy chọn 2
  • Ngày 5: Nguyên Thạch tùy chọn 1

Lưu ý:

Sau 7 ngày gói sẽ tự động mất đi, các phần thưởng không nhận cũng sẽ mất theo. Vì vậy, các Chúa Công lưu ý nhận các phần thưởng trước khi gói hết hạn.