HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN ZINGID, FACEBOOK & CHƠI NGAY

Tin tức |

1. KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐỐI VỚI ZING ID

♦ Bước 1: Truy cập vào trang zingid tại https://id.zing.vn

♦ Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản muốn khai báo thông tin.

♦ Bước 3: Khai báo thông tin cá nhân & xác nhận thông tin bảo vệ.
• Hệ thống sẽ hiển thị trang bổ sung thông tin như hình dưới.
• Bổ sung đầy đủ các thông tin để bảo vệ tài khoản an toàn.
*Lưu ý: Các thông tin đặc biệt chú ý và cập nhật chính xác: Số CMND/CCCD, Số ĐT, Email.

♦ Bước 4: Xác nhận thông tin:
Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn vào chữ Cập Nhật hệ thống sẽ chuyển đến trang quản lý thông tin đăng nhập. Chúa công cần thực hiện xác nhận thông tin theo yêu cầu của hệ thống thì các thông tin SĐT, Email mới có hiệu lực và có thể sử dụng nó để tìm lại mật khẩu/thay đổi thông tin về sau (nếu có).
• Tại Quản Lý Thông Tin chọn vào mục Bảo Vệ Tài Khoản
• Click vào chữ Xác Nhận ở cuối SĐT, Email và thực hiện theo yêu cầu của hệ thống để xác nhận thông tin.


¤ Đối với SĐT bảo vệ:


¤ Đối với Email bảo vệ:

*Lưu ý:
• Trường hợp Chúa công đã khai báo thông tin cá nhân, thông tin bảo vệ nhưng chưa xác thực thông tin: Vui lòng làm theo Bước 4 để xác thực thông tin.
• Xác nhận thông tin bảo vệ bằng SĐT hoặc Email. Ưu tiên phương thức bảo vệ bằng SĐT, nếu xác nhận bằng Email xin vui lòng kiểm tra thêm hộp thư Spam, nếu không nhận được Email vui lòng tiến hành xác nhận bằng SĐT. (OTP có thời hạn 30 phút, OTP mới nhất là OTP hợp lệ. Giới hạn 3 OTP/sms/ngày, mỗi lần cách nhau 5 phút).

♦ Bước 5: Kiểm tra lại thông tin cá nhân tại trang https://id.zing.vn

♦ Bước 6: Chúa công vào game, đăng nhập sau khi đã khai báo thông tin bình thường.


2. KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CHƠI NGAY VÀ FACEBOOK

♦ Bước 1: Truy cập vào trang zingid tại https://account.id.zing.vn

♦ Bước 2: Chọn Danh Tướng 3Q.

♦ Bước 3: Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản của mình (nếu người chơi sử dụng Zing ID có thể xem lại hướng dẫn ở bên trên).

♦ Bước 4: Tiến hành cập nhật thông tin cá nhân, thông tin chứng thực.

♦ Bước 5: Xác nhận thông tin:
Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn vào chữ Cập Nhật hệ thống sẽ chuyển đến trang quản lý thông tin đăng nhập. Chúa công cần thực hiện xác nhận thông tin theo yêu cầu của hệ thống thì các thông tin SĐT, Email mới có hiệu lực và có thể sử dụng nó để tìm lại mật khẩu/thay đổi thông tin về sau (nếu có).
• Tại Quản Lý Thông Tin chọn vào mục Bảo Vệ Tài Khoản
• Click vào chữ Xác Nhận ở cuối SĐT, Email và thực hiện theo yêu cầu của hệ thống để xác nhận thông tin.

¤ Đối với Email bảo vệ:

¤ Đối với SĐT bảo vệ:

♦ Bước 6: Kiểm tra lại thông tin cá nhân tại trang https://account.id.zing.vn

♦ Bước 7: Chúa công vào game, đăng nhập sau khi đã khai báo thông tin bình thường.