NẠP LẦN ĐẦU - NHẬN QUÀ X50

Tin tức |

  • Thời gian diễn ra: 7:00 ngày 13/07/2020 đến 23:59 ngày 31/07/2020
  • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các chúa công nạp các gói nạp khuyến mãi sẽ nhận được 1 code trực tiếp trên trang nạp pay.zing.vn và Mỗi gói chỉ được nhận 1 code ở lần đầu nạp gói đó. Code chỉ nhận được khi nạp gói khuyến mãi trên trang nạp pay.zing.vn, Code sẽ được lưu lại trong phần lịch sử nhận quà tại trang nạp sau khi chúa công nạp đến hết thời gian diễn ra sự kiện.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả user nạp gói khuyến mãi trên webpay
  • Vật Phẩm Khuyến Mãi:

    3 Gói Quà Ngày


    Thẻ Hào Hoa (Thẻ Tuần)


    Thẻ Chí Tôn (Thẻ Tháng)