THÔNG BÁO GỘP SERVER THÁNG 4

Tin tức |

♦ Thời gian dự kiến: từ 23:55 ngày 31/03/2024 (Thời gian bảo trì dự kiến: 4 tiếng)

Server Gộp
S1450 - S1456
S1457 - S1463
S1464 - S1470
S1471 - S1477
S1478 - S1484
S1485 - S1491

• Khai mở chuỗi SỰ KIỆN GỘP SERVER cho các server được gộp.
• Sau khi gộp, cách thức đăng nhập, thanh toán, nhập code không đổi.
• Tên nhân vật bị trùng sẽ căn cứ vào BXH lực chiến ai cao nhất sẽ được giữ lại, còn lại thì sẽ thêm ký tự để phân biệt. Vì thế các Chúa công bị thêm ký hiệu, hệ thống sẽ tặng 1 lần đổi tên free cho Chúa công.
• Tên Quân đoàn bị trùng thì sẽ căn cứ vào BXH Quân đoàn ai cao nhất sẽ được giữ lại, còn lại thì sẽ thêm ký tự để phân biệt. Vì thế các Quân đoàn bị thêm ký hiệu, hệ thống sẽ tặng 2000 NB trong Quỹ Đổi Tên QĐ cho QĐ Trưởng. (Khi tên Quân đoàn bị đổi do trùng đoàn trưởng cần gửi yêu cầu lên fanpage gồm tên Quân đoàn, ID ingame đoàn trưởng + Server).
• Sau khi gộp, các BXH sẽ được reset và căn cứ vào dữ liệu mới sau khi gộp.
• Reset các Event Tháo Chạy, Hóa Thân, Chiêm Tinh, Quan Công Thuần MãEvent Lễ, căn cứ vào server cụm gộp để mở event.
• QĐ Chiến: trước khi gộp server trả về trạng thái ban đầu, sau khi gộp Chúa công cần tuyên chiến và chiếm lại.
• Ngày server: sẽ tính vào ngày của server đầu tiên trong cụm gộp (gộp S1450 - S1456, sẽ tính vào ngày của S1450).
*Lưu ý: Các server gộp có event gộp (không có đấu giá thương hành, trước 2 ngày, sau 1 ngày sẽ không diễn ra event hạn giờ, event lễ,...)