THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC CỔNG FB

Tin tức |

Tình hình hiện tại FB đã bị sập vào khoản từ 23h ngày 04/10, vì thế các Chúa Công sẽ không đăng nhập game được bằng cổng FB.
Chúa Công hãy quay trở lại game ngay khi FB mở trở lại nhé.
Các cổng đăng nhập khác ngoài FB sẽ không bị ảnh hưởng và được vào chơi bình thường.
Mong Chúa Công thông cảm.
Kiều kute