THÔNG TIN THAY ĐỔI GÓI QUÀ CẤP SAU UPDATE 08/03/2021

Tin tức |

Thời gian thay đổi: Sau 00:00 ngày 08/03/2021

  • ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI THAY ĐỔI PHẦN QUÀ

- Số lượng vật phẩm từ gói quà VIP có thể sở hữu trong tuần đầu đã giảm giá cho các Chúa Công lên đến 200% giá trị. Thay vì trước đây Chúa Công nạp 500k (tổng giá trị các gói quà cấp 30 – 35 – 40 – 58 và 75) chỉ nhận được 1 trang bị cam cấp 1, 2 bảo vật cam, hơn 100 đá luyện-cao, 2 cẩm nang nang tím, 1 cẩm nang cam Quan Vũ thì với sự thay đổi mới sau ngày 8/3/2021 này với 500k VNĐ Chúa Công đã sở hữu đến 1 tướng Cam tự chọn, 1 bộ trang bị cam cấp 1, 2 trang bị cam cấp 2, có thể sở hữu đến 3 cẩm nang cam, 3 trí hoán phù.

- Đối với các mốc quà cấp sau 75 số lượng vật phẩm từ gói quà của tăng thêm 1, đặc biệt tất cả đều được quy đổi sang rương chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng Chúa Công. Đặc biệt, quà cấp 110 được thay đổi từ Tam Thanh Vũ sang Rương Thẻ Biến Hình Cam Chọn, Chúa Công có thể tùy ý chọn ngay cho mình 1 thẻ Biến Hình Cam mà không cần phải đợi sự kiện quay Thẻ Biến Hình để đổi trong tiệm như lúc trước.

Quà cấp 35: 4 Chân Võ Cam-Chọn, 436 KNB

Quà cấp 30: 1 Rương Tướng Cam-Chọn, 80 KNB

Quà cấp 40 (1): 1 Xích Vũ Giáp, 180 KNB

Quà cấp 40 (2): 1 Hàn Băng Kiếm, 276 KNB

Quà cấp 58 (1): 1 Rương Cẩm Nang, 180 KNB


Quà Cấp 58(2): 1 Rương Cẩm Nang, 180 KNB

Quà cấp 58 (3): 1 C.Nang Cam-Chọn, 436 KNB

Quà cấp 75: 3 Trí Hoán Phù, 276 KNB

Quà cấp 83 (1): 4 Rương Chọn Đá Thô, 2396 KNB

Quà cấp 83 (2): 4 Rương Chọn Đá Thô, 2396 KNB

Quà cấp 85(1): 4 Rương Chiến Quốc, 1196 KNB

Quà cấp 85 (2): 4 Rương Chiến Quốc, 1196 KNB

Quà cấp 90 (1): 4 Rương Chu Dịch Lễ Ký, 2396 KNB

Quà cấp 90 (2): 4 Rương Chu Dịch Lễ Ký, 2396 KNB

Quà cấp 95 (1): 4 Rương Chọn Đá Thô, 2396 KNB

Quà cấp 95 (2): 4 Rương Chọn Đá Thô, 2396 KNB

Quà cấp 100 (1): 4 Rương Chiến Quốc, 1196 KNB

Quà cấp 100 (2): 4 Rương Chiến Quốc, 1196 KNB

Quà cấp 102 (1): 4 Rương Chu Dịch Lễ Ký, 2396 KNB

Quà cấp 102 (2): 4 Rương Chu Dịch Lễ Ký, 2396 KNB

Quà cấp 104 (1): 4 Rương Chọn Đá Thô, 2396 KNB

Quà cấp 104 (2): 4 Rương Chọn Đá Thô, 2396 KNB

Quà cấp 106 (1): 4 Rương Chiến Quốc, 1196 KNB

Quà cấp 106 (2): 4 Rương Chiến Quốc, 1196 KNB

Quà cấp 108 (1): 4 Rương Chu Dịch Lễ Ký, 2396 KNB

Quà cấp 108 (2): 4 Rương Chu Dịch Lễ Ký, 2396 KNB

Quà cấp 110: 1 Thẻ B.Hình Cam-Chọn, 7996 KNB