THÔNG TIN THAY ĐỔI GÓI QUÀ CẤP SAU UPDATE

Tin tức |

♦ Thời gian update dự kiến: ngày 05/05/2021

Quà cấp 30: 1 Rương Tướng Cam-Chọn, 80 KNB.

Quà cấp 35: 4 Thanh Sương-Chọn, 5 Thể Lực Đơn, 5 Tinh Lực Đơn, 436 KNB.

Quà cấp 40 (1): 1 Xích Vũ Giáp, 1 Mặc Ngọc Quán, 23 Đá Luyện-Cao, 180 KNB.

Quà cấp 40 (2): 1 Hàn Băng Kiếm, 1 Kim Ti Ngoa, 35 Đá Luyện-Cao, 276 KNB.

Quà cấp 46 (1): 4 Thần Binh Cam, 180 KNB.

Quà Cấp 46 (2): 6 Thần Binh Cam, 276 KNB.

Quà cấp 46 (3): 15 Thần Binh Cam, 1 Thần Binh Cam-Chọn, 436 KNB.

Quà cấp 50 (1): 1 Bảo Vật Cam-Chọn, 100 Đá Luyện-Bảo, 180 KNB.

Quà cấp 50 (2): 3 Bảo Vật Cam-Chọn, 200 Đá Luyện-Bảo 436 KNB.

Quà cấp 50 (3): 3 Bảo Vật Cam-Chọn, 200 Đá Luyện-Bảo, 436 KNB.

Quà cấp 58 (1): 2 Rương Cẩm Nang, 180 KNB.

Quà cấp 58 (2): 2 Rương Cẩm Nang, 180 KNB.

Quà cấp 58 (3): 1 Rương Cẩm Nang Cam-Chọn, 4 Rương Cẩm Nang Cam, 436 KNB.

Quà cấp 75: 3 Trí Hoán Phù, 1 Trạch Hiền Lệnh, 276 KNB.

♦ ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI THAY ĐỔI PHẦN QUÀ
Chỉ với 975k, Chúa công nhận được tổng cộng gồm có 14 gói Quà Cấp: Cấp 30 (1 gói), Cấp 35 (1 gói), Cấp 40 (2 gói), Cấp 46 (3 gói), Cấp 50 (3 gói), Cấp 58 (3 gói), Cấp 75 (1 gói) với các phần thưởng giá trị lớn hơn rất nhiều:
Cấp
Quà cũ
Quà mới
35
4 Chân Võ Cam-Chọn, 5 Thể Lực Đơn, 5 Tinh Lực Đơn
4 Thanh Sương Cam-Chọn, 5 Thể Lực Đơn, 5 Tinh Lực Đơn
50 (1)
2 Bảo Vật Tím, 100 Đá Luyện-Bảo
1 Bảo Vật Cam-Chọn, 100 Đá Luyện-Bảo
50 (2)
2 Binh Thư Cam, 200 Đá Luyện-Bảo
3 Bảo Vật Cam-Chọn, 200 Đá Luyện-Bảo
50 (3)
2 Binh Phù Cam, 200 Đá Luyện-Bảo
3 Bảo Vật Cam-Chọn, 200 Đá Luyện-Bảo
58 (3)
5 Rương Cẩm Nang
4 Rương Cẩm Nang, 1 Rương Cẩm Nang Cam-Chọn
• Trong gói Quà cấp 35, từ 1 Bộ Trang Bị Cam Cấp 1 thì giờ đây nhận được 1 Bộ Trang Bị Cam Cấp 2.
• Giờ đây với 3 gói Quà cấp 50, tất cả các gói Bảo Vật Tím đều đã được nâng cấp lên thành Bảo Vật Cam, giúp Chúa công có thể kích duyên đội hình mình một cách dễ dàng hơn. Các vật phẩm bao gồm 7 Bảo Vật Cam-Chọn, 500 Đá Luyện-Bảo.
• Để tăng nhân phẩm cho các Chúa công, giờ đây ở gói Quà Cấp 58 (3), Chúa Công chắc chắn sẽ nhận được 1 Rương Cẩm Nang Cam Tùy Chọn.