TRAO QUÀ EVENT ĐẠI TIỆC THÁNG 3

Tin tức |

Tiểu Kiều xin chúc mừng các Chúa Công đã đạt điều kiện nhận thưởng TOP BXH Đại Tiệc Tháng 3/2024. Mời những Chúa Công chiến thắng giải liên hệ và thông báo giải thưởng muốn nhận.
STT
Tên Nhân Vật
Máy Chủ
Điểm Đại Tiệc
1
Pep
S1065
288.487
2
Ƭhiên
S21
284.520
3
ᴺᴼᴺᴳᴰᴬᴺIMMORTAĹ
S1357
236.080
• Lưu ý: Trường hợp sau 3 ngày kể từ khi lên tin mà Chúa Công vẫn chưa liên hệ, phần thưởng sẽ được trao mặc định là “Danh Tướng Lưu Bang + Vũ Khí”.