TƯỚNG CAM LÊN ĐỎ UPDATE 15/12

Tin tức |

TƯỚNG CAM LÊN ĐỎ UPDATE 15/12

 

Bản update 15/12 sẽ update 4 Tướng Cam lên Đỏ mới: Tào Nhân, Tôn Kiên, Công Tôn Toản và Trương Phi

Sự khác biệt giữa tướng cam và tướng đỏ mới: các chỉ số thuộc tích và đặc tính Thiên Phú được tăng đáng kể, điểm lưu ý lớn nhất chính là đặc tính Thiên Phú ở cấp 5,8 và 10 của 4 tướng. Các tướng được đột phá lên đỏ mới lần này sẽ giúp người chơi đội hình cùng nước có lợi thế hơn trước rất nhiều.

Chi Tiết Tướng

  • Tào Nhân - Ngụy

- Tào Nhân đỏ tăng khả năng khống chế và thời gian duy trì skill trong lượt đầu (giải quyết skill đấu thiếu chính xác của tướng)

  

 

  • Trương Phi – Thục

-  Trương Phi đỏ tăng mạnh sát thương kỹ năng và bạo kích cực kỳ nhiều. Đây sẽ là vị tướng cam lên đỏ được mong chờ nhất trong phiên bản lần này

  • Tôn Kiên - Ngô

-  Tôn Kiên: tăng mạnh năng lực chiến đấu, đồng thời giúp tướng Ngô xung quanh hóa giải trạng thái Khống Chế 

  • Công Tôn Toản – Quần

-  Công Tôn Toản: tăng khả năng khống chế lượt đầu, đồng thời sẽ khống chế + giảm nộ các mục tiêu khác