Chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim

 Thời gian mở hoạt động: 2 khung giờ 0:00 – 2:00 và 8:00 – 24:00 ngày 13/09 - 14/09
  ¤ Quay Thẻ Biến Thân Hoàng Kim: ngày 13/09 - 14/09
  ¤ Đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính: ngày 15/09

• Mỗi ngày có 5 lần chiêu mộ miễn phí, lượt quay miễn phí hồi mỗi giờ 1 lần.
• Phần thưởng có thể nhận trong vòng quay Kính Hoa Thủy Nguyệt: Thẻ Biến Thân Hoàng Kim, mảnh Linh Kính (vật phẩm đổi trong Triệu Hồi Linh Kính), Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký, Xuân Thu, Chiến Quốc, Dây Bắt Ngựa, Huyền Bát Quái, Xuyên Tâm Tiễn, Chiêm Tinh Bàn, Nguyên Bảo, Hồn Ngọc,…