Điều kiện tham gia

♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 13/09 – 23h59 ngày 14/09
♦ Phạm vi: S1 – S1168 (Server đủ 40 ngày có thể tham gia; S1168 sẽ có event sau 04h00 ngày 13/09)
*Lưu ý:
¤ Đối với các server tham gia lần đầu (S1133 – S1168) chỉ mở 4 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim đợt 1 (Tử Thượng, Thủy Kính, Chu Cơ, Nam Hoa).
¤ Đối với các server tham gia lần 2 trở lên (S1 – S1132) sẽ mở tổng cộng 24 thẻ biến hình.

Kính Hoa Thủy Nguyệt là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở 60 ngày, người chơi đạt cấp 80 trở lên được tham gia chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.
• Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim và đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính. Ngày 3 chỉ được đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính.
• Chúa công có thể đổi giữa 2 giao diện Kính Hoa và Thủy Nguyệt bằng cách bấm vào Kính Hoa hoặc Thủy Nguyệt.