Vui rút thưởng

• Trong thời gian mở sự kiện Chiêu Mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim (0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 trong 2 ngày đầu), mỗi giờ sẽ mở 1 vòng quay Vui Rút Thưởng, phần thưởng cho mỗi lần quay có xác suất nhận được 1 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim dành cho người may mắn.

• Trong thời gian mở Vui Rút Thưởng, người chơi chỉ cần chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim 1 lần sẽ nhận tư cách tham gia vòng Vui Rút Thưởng đó. Số lần chiêu mộ càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao.
• Mỗi vòng Vui Rút Thưởng duy trì 1 giờ, trong đó 50 phút đầu là thời gian rút thưởng, 10 phút còn lại là thời gian mở và công bố giải thưởng. Khi mở thưởng, chọn ngẫu nhiên x người trong số những người đủ điều kiện để nhận thưởng vòng này.
• Chiêu mộ trong thời gian mở và công bố giải thưởng sẽ không tính vào BXH Điểm Vui Rút Thưởng, mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động (10 phút cuối của mỗi vòng Vui Rút Thưởng).
• Chiêu mộ trong thời gian không mở Vui Rút Thưởng, điểm nhận được sẽ không tính vào BXH Điểm Vui Rút Thưởng mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động.
• Sau khi mở thưởng, phần thưởng sẽ gửi qua thư.