BIG UPDATE 16/11 - THẦN THÚ ĐỎ - BẠCH LY

Tin tức |

Là một trong những thần thú thời thượng cổ, một trong 2 hộ pháp của Nữ Oa Nương Nương. Với sự gia nhập của Bạch Ly lần này có thể sẽ có sự thay đổi nhẹ giữa các phe đặc biệt là phe Ngô – một phe có lượng máu khá mỏng nếu không có Tôn Kiên thì khả năng bị quét sạch trong lượt đầu khá cao, sự xuất hiện của Bạch Ly chính là 1 phần bù đắp lại cho nhược điểm đó.


♦ Tăng Sao Bạch Ly:

Bậc

Thần Thú Bạch Ly

Đá Tăng Sao

Bạc

3 lên 4

1

6800

360 vạn

4 lên 5

1

13600

720 vạn

 

♦ Chi tiết kỹ năng Bạch Ly:

• Bạch Ly 3 Sao: Giai đoạn bắt đầu chiến đấu, kèm ký hiệu Sương Mù cho toàn bộ phe ta. Khi mục tiêu hành động, chọn phe, nếu cùng phe, Võ Tướng nhận hiệu quả Ngự Giáp bằng 30% HP tối đa bản thân, sau đó ký hiệu Sương Mù biến mất. (Khi chọn phe thất bại, ký hiệu không biến mất)
• Bạch Ly 4 Sao: Ngự Giáp tăng đến 50%
• Bạch Ly 5 Sao: Trong thời gian có ký hiệu Sương Mù, mục tiêu bị sát thương chí mạng sẽ không tử vong và còn dư 1 HP, nhận hiệu quả Ngự Giáp bằng 50% HP tối đa của bản thân, sau đó ký hiệu Sương Mù biến mất

♦ Vậy làm thế nào để sở hữu Thần thú Bạch Ly?

- Ở bản cập nhật hiện tại, các Chúa Công có thể sở hữu Bạch Ly thông qua tính năng Kỳ Linh khi nhân vật đạt cấp độ 100 và máy chủ đã mở 85 ngày trở lên.
Chúa Công tham gia tính năng sẽ ngẫu nhiên nhận được Mảnh Thần thú Đỏ - Bạch Ly, Mảnh Thần thú Cam, Hơi Thở Thánh Linh (dùng để đổi Thần thú Đỏ trong tiệm Kỳ Linh), Thần Thú-Tinh (dùng để đổi Thần thú Cam trong tiệm Kỳ Linh). Đặc biệt, Chúa Công còn có cơ hội sở hữu ngay 1 Thần thú Đỏ Bạch Ly 3 sao

♦ Cách thao tác:

• Trước tiên chọn [Hồ Lô Linh Bảo] hoặc [Hồ Lô Tử Kim]
• Sau đó chọn góc độ và cường độ, sau khi xác định thả ra là có thể ném hồ lô.
• Hồ Lô Linh Bảo sẽ tốn 320 Ngọc Bích cho 1 lần ném (mỗi 2 ngày sẽ được nhận miễn phí 1 lần ném)
• Hồ Lô Tử Kim sẽ tốn 1500 Ngọc Bích cho 5 lần ném

♦ Tạo mới Kho Thưởng:

Chúa Công có thể tạo mới để điều chỉnh phần thưởng Thần thú Cam thông qua nút “tạo mới” với giá là 200 KNB cho 1 lần tạo mới.

♦ Tiệm Kỳ Linh: