CÂY THẦN CHÚC PHÚC

Tin tức |

Thông tin tổng quan: Ở phiên bản update lần này, giao diện Cây Thần sẽ có thêm Đèn Cầu Phúc. Khi người chơi nâng cấp Cây Thần đạt Bậc 5 sẽ mở tính năng Cây Thần Chúc Phúc. Mỗi ngày người chơi sẽ có thêm lượt Rút Xăm để nhận những ưu đãi từ Quẻ Xăm của mình.

Điều kiện: Cây Thần đạt Bậc 5

Chi tiết tính năng:

-  Mỗi ngày người chơi sẽ nhận được 3 lần rút xăm (Cây thần bậc 5 – 6), 5 lần rút xăm (cây thần bậc 7 trở lên)

-  Có 3 loại xăm: Xăm Trung, Xăm Thượng và Xăm Thượng Thượng.

-  Mỗi Quẻ Xăm sẽ ứng với mỗi lợi ích mà người chơi nhận được.

-  Quẻ Xăm sẽ hết hiệu quả sau 4h mỗi ngày cho dù người chơi có sử dụng hay chưa

-  Quẻ Xăm được mở ra sẽ được lưu vào Tập Thẻ của mỗi người chơi