DANH SÁCH TRÚNG QUÀ SỰ KIỆN SINH NHẬT

Tin tức |

Dưới đây là danh sách đã trúng quà trong sự kiện sinh nhật, Chúa công hãy inbox về Fanpage cho Kiều để nhận quà nhé!
Server Tên nhân vật Quà
S596-Chính Nghĩa Trần Việt Gối ôm
S596-Chính Nghĩa Trần Việt Áo thun
S721-Sơn Lân Kim Trọng Tượng mica
S324-Vu Sơn •NIỆM !!! Tượng mica
S732-Tuyết Lân Tưởng Chi Tượng mica
S700 cô đơn công tử Gối ôm
S102-Quan Hưng Kho Điểm ATM Gối ôm
S664-Hoa Thánh Call Me ZhaoYun Tượng mica
S731-Trạch Lân Tứ Ca Áo thun
S678-Sư Thánh ▪Vân°Nhi▪ Áo thun
S713-Mộc Lân Omachi Chua Cay Tượng mica
S667-Công Thánh BQP•CánhCụt Tượng mica
S266-Lang Nha Build4 HếtThời Tượng mica
S728-Thừa Lân Lucifởn Tượng mica
S723-Tảo Lân Dương nổ Gối ôm
S720-Sa Lân beo5 Gối ôm
S720-Sa Lân beo3 Tượng mica
S719-Quang Lân Moon Tượng mica
S713-Mộc Lân MrTwo Gối ôm
S715-Nguyệt Lân *TOP*Farmer Tượng mica
S334-Giáng Long TỬU QUÁN Tượng mica
S700 Thích•Đủ Thứ Gối ôm
S50-Công Tôn Toản ◘™Hắc Miêu™◘ Tượng mica
S567-Danh Tướng 3Q LínhTốngGiang⁰⁹ Tượng mica
S567-Danh Tướng 3Q CL-Y Tiên 0 Tượng mica
S510-Bạch Đạo Ren Tượng mica
S280-Nhậm Thành Nghiện•Đập•Đá Gối ôm
S666-Tam Lộc Đổi Tên Lấy Hên Tượng mica
S717-Phong Lân Laurra Tượng mica
S474-Viêm Thiên Mẹ 14 Gối ôm
S266-Lang Nha TE•Shijn Ka Tượng mica
S608-Thịnh Tình Cày Chay 27 Tượng mica
S689-Băng Lân Cu Tôn Áo thun
S610-Thâm Tình ○°Tiểu Đông Tà° Tượng mica
S375-Hành Sơn coca Tượng mica
S370-Lôi Long Tổ Quốc AnhHùng Tượng mica
S647-Vũ Thần Bắn.Tàu•2LeD Áo thun
S639-Lôi Thần Gấυ Ăռ ɕɦɑy Tượng mica
S687-Âm Lân Bz Áo thun
S620-Tâm Tình NT° Yêu Lùn™98 Gối ôm
S608-Thịnh Tình CL Ma Xó 3 Gối ôm
S639-Lôi Thần ND* Sen Hồng * Áo thun
S686-Đấu Thánh 38 Tượng mica
S29-Quan Bình F•U•C•K Gối ôm
S484-Hành Vân minhtriii Gối ôm
S712-Minh Lân Dư Thư Áo thun
S688-Bá Lân ⚔⚔⚔⚔⚔⚔ Tượng mica
S371-1 Năm Kinh Nghiệm 100 Gối ôm
S555-Vệ Ưng 555 Cl10 Tượng mica
S704-Hoàng Lân Ngốc Yêu Áo thun
S370-Lôi Long Tổ Quốc AnhHùng Áo thun
S638-Kỳ Thánh Quy YCửaPhật 20 Tượng mica
S570-Phúc Ưng Edward•NewGate Áo thun
S623-Tín Nghĩa Rinn1 Gối ôm
S556-Tử Ưng Ngụy 1 Áo thun
S714-Ngự Lân Thỏ Đào Vàng Tượng mica
S710-Lôi Lân HT-Miya Tượng mica
S702-Hải Lân cltuandz8 Tượng mica
S652-Đỗ Thánh Bố Team 4 Gối ôm
S338-Ba Thục 94 Áo thun
S697-Điện Lân Cáo 3 Tượng mica
S28-Chu Du F•U•C•KK Tượng mica
S697-Điện Lân •SAA•Duy Tùng Áo thun
S210-Ngư Dương clntrum Tượng mica
S217-Ngũ Nguyên •MãiMộtTìnhYêu• Tượng mica
S462-Nam Thiên s462- ĐaoKhách Gối ôm
S433-Bộ Nguyệt JaVx11 Áo thun
S684-Quyền Thánh •Cô○Vy¹⁹• Tượng mica
S637-Hỏa Thần Bùmmm Bùmmm Tượng mica
S696-Diệm Lân ali344 Gối ôm
S567-Danh Tướng 3Q [Ngô]Vệ Binh 36 Áo thun
S199-Ngụy Quận Nhạn Gối ôm
S700 Mạnh Duyên Gối ôm
S245-Tết Canh Tý @Mèo•Thất@ Gối ôm
S675-Ngư Thánh Cl quan vũ 2 Áo thun
S654-Lễ Thánh Sai13 Tượng mica