Gộp Server Ngày 22/06/2020

Tin tức |

THÔNG BÁO GỘP SERVER

♦   Thời gian bắt đầu dự kiến:  23:55 21/06/2020

♦   Thời gian kết thúc dự kiến: 04:00 22/06/2020

Máy chủCách ThứcTên Server Gộp

S34-35-36-37-38

1 cụm 7 con

S34-58

S39-40.S44

S41-42-43

S45-46-47

S48-49-50

S51-52-53

S54-58

S195-Hoằng Nông

1 cụm 7 con

S195-201

S196-Nội Hân

S197-Nhân Phẩm Tươi Mới

S198-Hãn Đông

S199-Ngụy Quận

S200-Cự Lộc

S201-Bột Hải

S202-Thường Sơn

1 cụm 7 con

S202-208

S203-Trung San

S204-Triệu Quốc

S205-An Bì

S206-Hà Giản

S207-Thanh Hà

S208-Trác Quận

S209-Đại Quận

1 cụm 7 con

S209-215

S210-Ngư Dương

S211-Liêu Tây

S212-Quảng Dương

S213-Liêu Đông

S214-Đại Nguyên

S215-Thượng Đang

S216-Tây Hàn

1 cụm 7 con

S216-222

S217-Ngũ Nguyên

S218-Vân Nghi

S219-Nhạn Môn

S220-Sóc Phương

S221-Lũng Tây

S222-Hán Dương

S223-Vũ Đô

1 cụm 7 con

S223-229

S224-Kim Thành

S225-An Định

S226-Bắc Địa

S227-Vũ Uy

S228-Trương Dịch

S229-Tửu Tuyền♦   Khai mở chuỗi SỰ KIỆN GỘP SV cho các SV được gộp.

♦   Sau khi gộp, cách thức đăng nhập, thanh toán, nhập code không đổi.

♦   Tên nhân vật bị trùng sẽ căn cứ vào BXH lực chiến ai cao nhất sẽ được giữ lại, còn lại thì sẽ thêm ký tự để phân biệt. Vì thế các Chúa Công bị thêm ký hiệu, hệ thống sẽ tặng 1 lần đổi tên free cho Chúa Công

♦   Tên quân đoàn bị trùng thì sẽ căn cứ vào BXH Quân Đoàn ai cao nhất sẽ được giữ lại, còn lại thì sẽ thêm ký tự để phân biệt. Vì thế các Quân Đoàn bị thêm ký hiệu, hệ thống sẽ tặng 2000 NB trong Quỹ Đổi Tên QĐ cho QĐ Trưởng. (Khi tên Quân Đoàn bị đổi do trùng đoàn trưởng cần gửi yêu cầu lên fanpage gồm tên Quân Đoàn, id ingame đoàn trưởng + Server)

♦   Sau khi gộp, các BXH sẽ được reset và căn cứ vào dữ liệu mới sau khi gộp

♦   Reset các Event Tháo Chạy, Hóa Thân, Chiêm Tinh, Quan Công Thuần MãEvent Lễ, căn cứ vào server cụm gộp để mở event.

♦   QĐ Chiến: trước khi gộp server trả về trạng thái ban đầu, sau khi gộp Chúa Công cần tuyên chiến và chiếm lại

♦   Ngày server: sẽ tính vào ngày của server đầu tiên trong cụm gộp (gộp S223-229 , sẽ tính vào ngày của S223)

♦   LƯU Ý: Các server gộp có EVENT GỘP (không có đấu giá thương hành, trước 2 ngày, sau 1 ngày sẽ không diễn ra event hạn giờ, event lễ,... )


→   Ví dụ: S223 và 224 Gộp server ngày 22/06/2020
               S223 ngày 19/06 (3 ngày trước gộp) có mở event Tháo Chạy (ngày đầu) => ngày 20/06 (2 ngày trước gộp) server vẫn được phép tham gia event tháo chạy
               S224 ngày 20/06 (2 ngày trước gộp) có mở event Tháo Chạy (ngày đầu) => ngày 20/06 và 21/06 S224 sẽ không mở event