THẦN THÚ ĐỎ - THẦN HUYỀN VŨ

Tin tức |

Điều Kiện:

♦  Tính năng Đột Phá Giới Hạn Thần Thú Cam được mở khi người chơi đạt cấp độ 110

♦  Người chơi cần phải có Thần Thú Huyền Vũ tối thiểu 3 sao mới có thể đột phá giới hạn.

Nguyên Liệu:

♦  Tự Tại: EXP Thần Thú

♦  Bay Lên: Đá Tăng Sao Thần Thú

♦  Thiên Mệnh & Hóa Hình: 2 Thánh Nguyên (item mới sẽ sở hữu được ở sự kiện hạn giờ Chiêm Tinh)

♦  Bạc

 

NỘI DUNG

♦  Khi nhân vật đạt cấp độ 110 sẽ mở tính năng đột phá giới hạn thần thú.

♦  Chỉ có thể đột phá giới hạn thần thú 3 sao trở lên, theo quy tắc Thần Thú Cam 3 sao sẽ thành Thần Thú Đỏ 1 sao, Thần Thú Cam 4 sao sẽ thành Thần Thú Đỏ 2 sao, Thần Thú Cam 5 sao sẽ thành Thần Thú Đỏ 3 sao.

♦  Sau khi Đột Phá Giới Thần Thú Cam lên Thần Thú Đỏ, cấp độ của Thần Thú sẽ không thay đổi và người chơi vẫn sẽ được tiếp tục tăng sao Thần Thú Đỏ đến 5 sao. Tuy nhiên, khi tăng sao Thần Thú Đỏ từ 3 sao trở lên sẽ phải cần thêm Thánh Nguyên để tăng sao.

♦  Đặc biệt, Thần Thú Đỏ sở hữu những tính năng mạnh hóa vượt trội hơn Thần Thú Cam rất nhiều.

THẦN THÚ ĐỎ - THẦN HUYỀN VŨ

 

♦  Nếu như Thần Thú Huyền Vũ ở phiên bản này không thật sự quan trọng và có sức ảnh hưởng đến các trận đấu thì Thần-Huyền Vũ lại sở hữu 1 sức mạnh vô cùng lớn, có khả năng giảm sát thương, thêm hiệu quả Ngự Giáp và hồi máu cho tướng

♦  Thần-Huyền Vũ (1 sao): [Bị Động] Sát thương Truy Kích toàn phe ta phải chịu giảm 12%. [Chủ Động] Tăng cho tướng phe ta 1 Hộ Thuẫn giảm 24% sát thương, tăng cho tướng sinh lực thấp nhất phe ta hiệu quả Ngự Giáp bằng 18% sinh lực tối đa trong 1 lượt.

 

♦  Thần-Huyền Vũ (2 sao): [Bị Động] Sát thương Truy Kích toàn phe ta phải chịu giảm 18%. [Chủ Động] Tăng cho tướng phe ta 1 Hộ Thuẫn giảm 24% sát thương, tăng cho tướng sinh lực thấp nhất phe ta hiệu quả Ngự Giáp bằng 18% sinh lực tối đa trong 1 lượt, bản thân hồi 6% sinh lực tối đa.

 

♦  Thần-Huyền Vũ (3 sao): [Bị Động] Sát thương Truy Kích toàn phe ta phải chịu giảm 18%. [Chủ Động] Tăng cho tướng phe ta 1 Hộ Thuẫn giảm 24% sát thương, tăng cho 2 tướng sinh lực thấp nhất phe ta hiệu quả Ngự Giáp bằng 18% sinh lực tối đa trong 1 lượt, bản thân hồi 12% sinh lực tối đa.

 

 

♦  Thần-Huyền Vũ (4 sao): [Bị Động] Sát thương Truy Kích toàn phe ta phải chịu giảm 24%. [Chủ Động] Tăng cho tướng phe ta 1 Hộ Thuẫn giảm 24% sát thương, tăng cho 2 tướng sinh lực thấp nhất phe ta hiệu quả Ngự Giáp bằng 18% sinh lực tối đa trong 1 lượt, bản thân hồi 12% sinh lực tối đa.

 

♦  Thần-Huyền Vũ (5 sao): [Bị Động] Sát thương Truy Kích toàn phe ta phải chịu giảm 24%. [Chủ Động] Tăng cho tướng phe ta 1 Hộ Thuẫn giảm 24% sát thương, tăng cho 3 tướng sinh lực thấp nhất phe ta hiệu quả Ngự Giáp bằng 18% sinh lực tối đa trong 1 lượt, bản thân hồi 12% sinh lực tối đa.