TRAO QUÀ SERVER ĐẶC BIỆT S1700

Tin tức |

Tiểu Kiều xin chúc mừng Chúa Công đã đạt các giải Đua Top S1700 & Giải Chiêu mộ tướng Đỏ. Mời những Chúa Công chiến thắng giải liên hệ và thông báo giải thưởng muốn nhận.

1. TRAO THƯỞNG CHIÊU MỘ TƯỚNG ĐỎ
▪ Tên nhân vật: Tú 1475
▪ Thời gian chiêu mộ: 2024-1-19, 08:17:10

2. TRAO QUÀ ĐUA TOP S1700
Hạng
Tên Nhân Vật
Lực Chiến
Phần Thưởng
Cấp VIP
1
KP BinBin
345,634,993
• 2 bộ trang bị Tứ Thần: Thần-Long Thương, Thần-Vũ Giáp, Thần-Hổ Khôi, Thần-Tước Ngoa
• 2 Rương CN Đỏ-Chọn
• 1 Rương Tướng Kim-Chọn
• 1 Tam Thanh Vũ
• 80 Rương Chọn Trân Bảo
• 5 Bảo Vật Cam-Chọn
12
2
PK lão Tứ
258,503,336
• 1 bộ trang bị Tứ Thần: Thần-Long Thương, Thần-Vũ Giáp, Thần-Hổ Khôi, Thần-Tước Ngoa
• 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
• 1 Rương CN Đỏ-Chọn
• 40 Rương Chọn Trân Bảo
• 3 Bảo Vật Cam-Chọn
• 1 Hóa Hình Vũ
10
3
K•Vô Tình
225,832,973
• 2 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
• 1 Rương CN Đỏ-Chọn
• 20 Rương Chọn Trân Bảo
• 1 Bảo Vật Cam-Chọn
11
4
╬٨ـﮩMR Phúـﮩﮩـ╬
191,192,270
• 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
11
5
Phệt
134,931,348
• 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
9
6
Cr7 :))
130,759,292
• 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
9
7
9 Phải 25
112,814,058
• 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
8
8
Nhất Quỷ
111,171,772
• 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
7
9
094959226X
95,538,809
• 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
7
10
ARSENAL
94,510,624
• 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
7

• Sau khi có thông tin phần thưởng Chúa Công mong muốn nhận, BTC sẽ trao quà trong 7 ngày làm việc tiếp theo. 
• Trường hợp sau 3 ngày kể từ khi lên tin mà Chúa Công vẫn chưa liên hệ, phần thưởng sẽ được trao mặc định.