VẤN ĐÁP TOÀN MÁY CHỦ

Tin tức |

VẤN ĐÁP TOÀN MÁY CHỦ

  • Điều kiện:

- Nhân vật được tham gia Vấn Đáp All Server khi đã vào Quân Đoàn

  • Thời gian:

- Ngày thứ 14 mở server sẽ mở khóa Vấn Đáp Toàn Máy Chủ

- Sau đó 18:00 – 18:05 thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật hàng tuần sẽ được mở thay thế Vấn Đáp Quân Đoàn

  • Nội Dung:

- Gồm 2 Vòng: mỗi vòng có 10 câu hỏi, tất cả đều là câu hỏi đúng sai

- Trả lời đúng được 2 điểm, trả lời sai được 1 điểm

- Thời gian chờ trước mỗi vòng là 30s, thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 10s

- Trả lời sai sẽ bị loại và không được trả lời các câu hỏi sau trong vòng, chỉ được trả lời khi bắt đầu vòng mới.

- Nếu như tất cả người chơi trong server đều bị loại thì vòng 2 sẽ được bắt đầu ngay lập tức.

- Người chơi bắt buộc phải có mặt đúng giờ ngay khi bắt đầu trả lời câu hỏi đầu tiên của mỗi vòng mới có thể trả lời các câu hỏi sau trong vòng.

- Sau khi kết thúc Vấn Đáp Toàn Máy Chủ thì server sẽ có Đấu Giá Vấn Đáp Toàn Máy Chủ giống như Vấn Đáp Quân Đoàn.