Đổi Nguyên Bảo

Chúa Công có thể dùng Nguyên Bảo đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây trong xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện: 

VẬT PHẨMSỐ LẦN ĐỔINGUYÊN BẢO CẦN
Cẩm Nang Cam x 1 1 lần 3000
Giao Minh Đăng x 1 1 lần 1500
Chiêm Tinh Bàn x 1 20 lần 200
Xuyên Tâm Tiễn x 1 20 lần 200
Dây Bắt Ngựa x 1 20 lần 200
Huyền Bát Quái x 1 20 lần 100
Thần Binh Đỏ x 1 5 lần 1200
Thần Binh Cam x 1 5 lần 500
Đá Thần Binh x 1000 2 lần 1000
Xuân Thu x 1 10 lần 900
Chiến Quốc x 1 10 lần 900
Mảnh Tướng Đỏ-Chọn x 5 10 lần 400
Trí Hoán Phù x 1 10 lần 1000
Chu Dịch x 1 1 lần 2700
Lễ Ký x 1 1 lần 2700