Đổi Tài Nguyên

Chúa Công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây: 

VẬT PHẨMSỐ LƯỢNGSỐ LẦN ĐỔITÀI NGUYÊN TIÊU HAO/1 LẦN ĐỔI
Đá Luyện - Bảo 100 10 lần 1.000.000 Bạc
Đá Luyện - Hiếm 10 5 lần 5.000 Tinh Thiết
Thần Binh Đỏ 1 3 lần 12.000 Công Trạng
Đột Phá Đơn 500 4 lần 5.000 Uy Danh